Lidová architektura

V Hlušicích se nacházejí některé zajímavé objekty staré lidové architektury. Oblast je známá především tím, že se zde roubily dřevěné domy z takzvaných trhanic - vysokých, ale úzkých (cca 15 cm) dubových trámů. Další zvláštností jsou domy s podsíní, v Hlušičkách se jeden dochoval. Jinak patří Hlušice typologicky do oblasti polabského domu.

Hlušice

Statek - čp. 3, 4 + hospodářské budovy
V kronice Hlušic je o statku zmínka z roku 1894, kdy vyhořely panské ovčíny. Ty byly dřevěné roubené, kryty slámou a rákosem. Stodoly velkostatku, kryté došky, vyhořely roku 1906 a byly postaveny nové. Ty vyhořely roku 1938 a byly opět postaveny. Dnes jsou budovy využívány SOU Hlušice, ZD Hlušice, truhlářstvím, jsou zde také byty.
Čp. 6 - stará škola
Přízemní dům v okapní orientaci, celodřevěný roubený, ve štítové stěně jsou 2 mladší okna, v přední stěně jsou také 2 mladší okna, 1 původní okno (v dřevěném ostění, nadpraží segmentové) a původní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem. Krov je nový, štít také (svislá prkna bez ozdob), krytinu tvoří ražené tašky.

čp. 29
Dům jednopatrový, dřevěný, roubený, snad nejintaktěnji dochovaný dům v Hlušicích (* už ne). Zadní stěna domu - asi do poloviny délky domu dřevěná roubená, za kuchyní je zděná z pískovcových kvádrů do výšky asi 1,60 metrů (dole dvě řady, pak odsazení o 5 cm), v této zděné stěně nově proražené okno. Trámy asi 35 cm (největší, jinak asi 20 - 25 cm), v zadní stěně v roubení nové okno, kolem něj stažené kleštiny, aby se při vyřezávání tohoto okna nerozjely trámy. Hospodářská část je vyzděna - tři řady pískovcových kvádrů, pak vepřovice, zadní rohy vyzděny z pískovců asi do výšky 1,6 metrů, omazáno hlinitou maltou, zadní štít vyzděný z nových cihel. Přední část - okna původní, v dřevěném ostění, krov nový - stojatá stolice, tašky ražené. V nádvorní stěně dva dodatečné přístěnné sloupky. Uvnitř zbytky černé kuchyně a pece, jsou zde původní záklopové stropy. Sdružené okno vpředu v dřevěném ostění (snad původní), lomenice pravděpodobně kopie původní, vyřezávaná větrací okénka, vyřezávaná vodorovná lišta asi ve 2/3 výšky štítu. Zacovaly se původní dřevěná vrata a osmiboké pískovcové sloupky se zdobeným vrchem. Na pozemku se nacházela velká stodola (zděné pilíře), která spadla při velkém povětří asi v roce 1996. Také se zde nacházela sýpka či špýchar z režného zdiva, s větracími okénky s pískovcovým ostěním. Ta byla zbořena asi v roce 1997 kvůli novostavbě.
*) Zbořen roku 2003.

Hlušičky

Čp. 1 Dřevěný roubený dům v okapní orientaci, dnes zčásti přezděný (kolem vstupních dveří). Okna jsou v dřevěném ostění, zárubně u hospodářské části původní. Krov je nový, krytina - ražené tašky. Přímo na dům navazuje stodola (cihelné pilíře a dřevěná výplň). Dům je omítnut a obílen, ovšem omítka je ve velice špatném stavu. Stěna, přiléhající ke stodole je pouze obílena. V současné době je dům opuštěn.
Čp. 6 - dům s obchodem
Velký dům, alespoň z části dřevěný roubený. V přední části je dodatečně přistavěn obchod (kombinace dřeva a cihel). Dům je obydlen pouze z části, v přední části domu se nachází velký sál. Ten je, stejně jako obchod, v současné době nevyužíván. Okna v přední části domu mají dřevěná ostění, v zadní obydlené části jsou okna nová. Střecha je zvalbená, krov je asi nový, jsou zde použity už ražené tašky. Zadní část domu je dodatečně vyzděna do výšky asi 2 metry, nad tím jsou trámy.

Stodola u čp. 18
Asi poslední dřevěná roubená stodola v Hlušicích. V přední části se střecha svažuje až k zemi, kromě prostoru vrat. Krov je novodobý, krytina také. Mezery mezi trámy roubení nejsou vymazány a nenacházejí se zde ani stopy po vymazání hlínou.

Čp. 78
Zděný dům s klasicistními prvky. Uvnitř jsou zachovány klenby (české placky). Štít je zděný, střecha s polovalbou.

Čp. 38 - dům s podsíní
Dřevěný roubený dům omítaný ve štítové orientaci. Vpředu má podsíň s vyříznutým středním sloupkem. Okno ve štítové stěně je sdružené v dřevěném ostění s rovným nadpražím. Lomenice je nově opravená ze svislých prken. Část zadní stěny je za kuchyní vyzděna. Je to jediný dochovaný dům s podsíní v Hlušicích i v okolí.

Špýchar u čp. 40
Dřevěný roubený špýchar s původními zárubněmi. Roubení je kvalitní, trámy mají mezi sebou malé mezery, vymazané hlínou se slámou. Štít je mladší, ale krov je pravděpodobně původní.

Podrobnější informace: Robert Barčík, Hlušice - stručný index dřevěné lidové architektury, seminární práce pro předmět Historické konstrukce II., konzultace doc. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Praha 1999
  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.