Beňovice - zaniklá ves

Zaniklá obec Beňovice s tvrzištěm stávala na severozápadním okraji lesa u obce Osek (místo je asi 2,5 km západně od Hlušic, 2 km východně od Kněžic).
Ves Beňovice (ani tvrz v ní) nejsou písemně nikde uváděny, zanikly snad již v 15. stol. V 16. stol. jsou zmiňovány již jen "beňovské lesy" a Beňovský (Beňovický) rybník, který byl zrušen ve druhé polovině 18. stol. Na místě bývalé vsi se potom náhodně nacházely střepy nádob, meče, ostruhy a jiné předměty, které však nebyly blíže popsány.
Z původně středověké vsi s tvrzí se dodnes zachovaly jen špatně zřetelné pozůstatky valů v prodloužení hlubokého zářezu pole do lesního masívu. Proláklina na louce je zbytkem návesního rybníčku. Z tvrze zůstala okrouhlá vyvýšenina u jižního okraje lesa, o průměru asi 15 m. Na jižní straně je pahorek nepatrně vyšší.

Národní památkový ústav
Památka: zaniklá ves Beňovice s tvrzištěm, archeologické stopy
Ochrana stav/typ uzavření: zapsáno do státního seznamu před r.1988
Památkou od: 3.5.1958
Číslo rejstříku ÚSKP: 39223/2-1985
Název okresu: Nymburk
Katastrální území:Kněžice u Městce Králové
Obec s rozšířenou působností: Poděbrady
Identifikátor záznamu (IdReg): 151245

Odkaz na soupis nemovitých památek NPÚ


Citace: ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy.
1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 39.

Benovice-panorama

Beňovická louka

Benovice-louka-od-JZ

Pohled od jihozápadu

Benovice-strom

 

Benovice-houby

 
  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.