Co je to chronogram?

Na mnoha památkách, především sochách a pomnících, se nalézají nápisy (hlavně latinské) se zvýrazněnými písmeny, např.:

PropItIVs sIs JesV popVLo qVl tVo,
CrVore reDeMptVs est

Když sečteme zvýrazněné římské číslice,
dostaneme letopočet (nejčastěji výroby památky):

M + D + C + L + (V + V + V + V +V + V + V) + (I + I + I + I) = 1689

M = 1000
D = 500
C = 100
X = 10
V = 5
I =1