Místní jméno 

Prvotní tvar zněl Hlušce a znamenal pravděpodobně ves lidí hluchých, hlušců (podobně jako podstatné jméno slepec od přídavného jména slepý nebo jako se zachoval výraz tetřev hlušec). Jméno obce mohlo vzniknout i jako ves Hlušců, lidí Hlušcových. S rozlišujícím označením dvou vsí se poprvé setkáváme koncem 14. století (latinsky), česky v roce 1451, a to v podobě Hlušce Větší a Hlušce Menší.
V roce 1516 jsou v archívech zapsány Hlušce Veliké a Hlušce Malé. Později se objevuje podoba Hlušice (patrně vlivem názvů sousedních obcí Kněžice, Janovice, Sekeřice). Až do roku 1921 se užívalo přívlastků Velké a Malé. Tehdy byl název Hlušice Malé změněn v Hlušičky a u druhé obce současně zmizel přívlastek Velké. V roce 1966 byly obě obce sloučeny pod názvem Hlušice.

Vývoj místního jména:
Hlušice
1322Sulek de Hlussecz
1371poprawczoni de Hlusecz
1388in Hlusczich
1392in villa Hlussecz
1395in Hlussczich
(1397) Buzko de Hlussycz
1404Buzko de Hlussicz
1417Nicolaus alias Mikess Krnie de Hlussecz Maioribus
1516Hlušce Veliké
1615Krišt. Kapoun z Svojkova na Hlušicích
1651na statecžku Hlussiczkem
1654Hlussicze welky
1720Gros Hluschitz
1847Hlušce weliké, Gross-Hlušitz
1854Velké Hlušice
1921Hlušice
Hlušičky
1393in villa Hlussecz minori
1395in villa Hlussecz minori
1417Domorat de Hlussecz Minoribus
1439Anna uxor in Paruo Hlussecz
1516Hlušce Malé
1654Hlussycze Maly
1720Klein Hluschitz
1847Hlušce malé, Klein-Hluschitz
1854Malé Hlušice
1910Malé Hlušice t. Hlušičky
1921Hlušičky
1966(osada obce Hlušice)

 Okolí Hlušic
  Řepařské úzkorozchodné tratě   Dřevěný kostel sv. Václava v Kozojedech
 Odkazy

   © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.