Kostel sv. Václava

Půdorys ve výši 1 m Dnešní kostel sv. Václava je vlastně upravená a přesvěcená zámecká kaple sv. Barbory. Kapli sv. Barbory dal postavit v letech 1748-1749 Kamil Colloredo, majitel hlušického panství a zámku v Hlušicích. Prvním kaplanem zde byl Jan Dobřenovský z Rychnova (7 měsíců), druhým pak v roce 1751 Jan Maršík ze Sobotky, třetím Martin Kholt z Kněžic atd. Kostel nebyl zásadně přestavěn, pouze udržován až do roku 1874. V tomto roce byla ustavena komise pro zjištění stavebního stavu kostela, kterou vedl arch. F. Havel. Komise zjistila trhliny ve zdivu kostela a ten musel být uzavřen. Prozatímním kostelem se na 30 let stal panský špýchar. Roku 1895 byly vypracovány plány na nový kostel. Rozpočet byl určen na 22.000 zlatých, církev by poskytla 5.000 zl. Bylo už také určeno místo, kde bude kostel stát, ovšem ze stavby sešlo, pravděpodobně z důvodů finančních. V letech 1903-1904 hrabě Děpold Černín, tehdejší majitel zámku a panství, nechal kapli opravit. Kromě nezbytných stavebních oprav byl upraven štít a přistavěno vnější schodiště na oratoř. Oprava se také týkala interiéru, který byl zařízen v pseudorenesančním slohu, byly opraveny varhany za 1.000 zl. (1904). Celková oprava stála 20.000 zlatých. 16. září 1903 převzal opravenou kapli okresní hejtman z Nového Bydžova. Kaple sv. Barbory byla přesvěcena na kostel sv. Václava. V roce 1926 byl zakoupen nový zvon od firmy Buřil-Riss z Hradce Králové (Kukleny). Je na něm napsáno: "Ke cti sv. Václava věnovali osadníci farnosti hlušické" a reliéf sv. Václava. Zvon je 75 kg těžký a stál 2.266 Kč. Roku 1930 byla vyměněna původní krytina (nelze zjistit jaká) za azbestocementové šablony.

 

 < Krov   < Interiér

 

Fragmenty z výkresů zaměření kostela z června 2000, zaměření provedl a zpracoval R. Barčík

kostel-pudorys

Půdorys

kostel-rez

Příčný řez

kostel-krov

Krov

kostel-pohled-jizni

Pohled jižní

kostel-dvere-vychod

Východní dveře




  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.