AutorNázevVydavatel
uspořádal PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. a kol.Archiv římskokatolické fary Hlušice 1779 - 1952Státní okresní archiv Hradec Králové
Bauerová, A.Keltové v ČecháchPaseka 1996
-Berní rula, popis Čech r. 1654Praha 1953
Bílek, T.V.Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618. Část 1. a 2.Praha 1882 a 1883
Bílek, T.V.Statky a jmění kolejí jezuitských v Království českémPraha 1893
Bošek V.Místopis a veřejná správa politického okresu novobydžovského - II. vydáníNový Bydžov 1940
Cihlář, J.Vesnice severovýchodních Čech od osvobození do Února (1945 - 1948)Hradec Králové 1975
Čečetka, F. J.Královéměstecko. Monografie okresu s obrázky z lidového života.Praha 1896
Hejna, A.České tvrzePraha 1961
Hieke, K.České zámecké parky a jejich dřevinyPraha
Hieke, K.Pozoruhodné dřeviny v českých zámeckých parcích.in.: Zahradnické listy LXIV 1971
Hieke, K.Dřeviny zámeckých parků Východočeského kraje - vědecká prácePrůhonice 1965, č. 3, str. 71-127, č.4 str. 99-149
Horyna, V. Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský snímek okresu.Hradec Králové 1968
-Hradecký kraj.Hradec Králové 1957-1959
-Hrady a zámky v Čechách.Praha 1986
-Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. - Východní Čechy.Praha 1989
ChotěborK situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel.Archaeologica historica 7/1982
Jizba, J.Místopis a veřejná správa politického okresu novobydžovskéhoNový Bydžov 1931
Kafka, J.Od Chlumce k Smidarům a Vys. VeselíIn: Čechy 14. díl Část 2. Praha 1908, s.98- 112
Kotyška, V.Úplný místopisný slovník království ČeskéhoPraha
Křížek, ŘezníkHrady, zámky a tvrze na KrálovéhradeckuSpolečnost ochránců památek ve Východních Čechách Hradec Králové 1992
Kuča K.Chlumecko, Novobydžovsko - historie a architektonické památky Pocidliní 1, 2Balustráda Hradec Králové 1995
Kudrnáč, V.Úplný adresář a popis politického okresu novobydžovského.Turnov 1902
KurkaPanská sídla v Československu1975 sv. 2
-Ottův slovník naučný. 10. a 11. dílPraha 1896 a 1897
Palacký, Fr.Popis králowstwí ČeskéhoPraha 1848
-Pamětní kniha obce Hlušice (1923 - 1960)Říha
-Pamětní kniha obce Hlušičky (1924 - 1957)Říha
-Pamětní kniha obce Hlušičky (1957 - 1960) a Hlušice (1960 - 1980)Prokop
-Pamětní kniha obce Hlušice (1980 - dosud)Prokop, Pšenička
-Pamětní kniha pro školu starobydžovskou (1840 - 1926, se staršími zápisy)SB
Petrovič M. a kol.Novobydžovsko.STN Praha 1959
Poche a kol.Umělecké památky Čech, 4 dílyAcademia Praha 1980
Profous, Ant.Místní jména v Čechách 1947 - 1957 4 díly + Dodatky(Svoboda, Šmilauer) Praha 1960
Prokop Jos.Přehled dějin obcí a JZD Hlušice se sídlem ve VinarechNový Bydžov 1984
Prokop, Jar.Památky po Kapounech ze Svojkova. Křtitelnice, kord a epitaf. - Klenoty našeho muzea. III. část.Novobydžovský zpravodaj 13, 1986, č. 1, s. 14 - 16
ReichertováK problematice výzkumu středověké tvrze.Památky archeologické 52/1961
Říha, C.Dějiny a místopis Nového Bydžova.Praha 1868
Sedláček AugustHrady, zámky a tvrze království Českého 5.díl - Podkrkonoší (tvrz - str. 314-315)3. nezměněné vydání Praha 1994 (1. vydání z roku 1887
Sedláček, A.Místopisný slovník historický království Českého.Praha 1908
Schaller, J.Topographie des Königreichs Böhmen. 16. Thl. Bidschower Kreis.Prag und Wien 1790
Smolík, J.Kapounové z Svojkova. Památky.Listy pro archaelogii a historii, 9, 1874, s. 781-802
Sommer, J. G.Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt. 3. Band. Bidschower Kreis.Prag 1835
-Státní soupis nemovitých kulturních památek.b. m. 1963
Šimek a kol.Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve SlezskuSvoboda Praha 1989
Šrám, V.Chrám Páně sv. Prokopa v Starém Bydžově, jeho patronové, dějiny a památky.Nový Bydžov 1895
Šrám, V.Paměti městečka Smidar nad Cidlinou.Hradec Králové 1904
Tomek, W.W.Po stopách české slávy.Praha 1916
Vejroch, V.Významné stromy, zámecké parky, chráněná území Královéhradecka.Hradec Králové 1985
Vlček, P. Encyklopedie českých zámků.Libri 1996
Vlček, P. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků.Libri Praha 1999
Květ, R.Duše krajiny - staré stezky v proměnách věkůAcademia 2003  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.