Zámecký park

V Hlušicích stávala stará renesanční tvrz (Kapounové ze Svojkova, pol. 16. stol.), která byla přestavěna na raně barokní zámek. U zámku byl založen park (někdy kolem pol. 18. stol., pravděpodobně 1749). Byl založen na šachovnicovém půdorysu. Na park navazovala obora a bažantnice.
Starý zámek byl zbořen roku 1789. V roce 1851 byl kousek od býv. zámku postaven nový novogotický zámek. Protože byl zámek stavěn po vzoru anglických cottage, park byl také upraven jako anglický (přírodně krajinářský). Park se nachází za zámkem, na mírně svažitém terénu. Je to park s velkým ústředním paloukem a starými mohutnými dřevinami. Zadní, minimálně udržované partie mají lesní charakter. Některá místa jsou vlhká až přemokřená. Dendrologická hodnota je průměrná. Na vlastní park navazuje bažantnice.

     

Dřeviny:
Hlavním prvkem v parku z hlediska dřevinné skladby je 1 převislý buk (Fagus silvatica ´Pendula´) v těsné návaznosti na budovu zámku, dále červenolistý buk (Fagus silvatica ´Atropunicea´), 2 jedinci jinanu dvoulaločného.
Okolo palouku rostou zbarvením výrazné topoly (Populus alba ´Nivea´, Populus x canadensis), na palouku roste jeden keř - šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana). Hojně zastoupeny jsou samovolně se rozmnožující jasany, pajasany, trnovník akát, javor polní - babyka, různé barevné i tvarové kultivary javoru mléče, habr, u ohradní zdi 2 jilmy vazy. V zadní partii nalezneme vrby bílé, lísky obecné, duby letní, smrky, jedle, borovice, z keřů ptačí zob, šeřík, hloh, jeřáb.

       

Tady je druhová skladba dřevin z roku 1985:

Dřeviny parku Hlušice - Hieke, 1985
Chamaecyparis pisifera "Plumosa"cypřišek hrachonosný
Juniperus communis "Suecica"jalovec obecný
Juniperus virginiana "Tripartita"jalovec viržínský
Taxus baccata L.tis červený
Thuja occidentalis L.zerav západní
Aesculus hippocastanum L.jírovec maďal
Cornus alba L.svída bílá
Fagus silvatica ,,Atropunicea"buk lesní
Fagus silvatica "pendula"buk lesní
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.zlatice převislá
Gleditsia triacanthos L.dřezovec trojtrný
Laburnum anagyroides Med.štědřenec odvislý
Magnolia soulangiana Sloul.-Bod.šácholán Soulangiův
Philadelphus coronarius L.pustoryl věncový
Populus alba "Nivea"topol bílý
Populus x canadensis Moench.topol kanadský
Populus nigra "Italica"topol černý
Ptelea trifoliata L.křídlatec trojlistý
Rhus typhina L.škumpa ocetná
Rosa x rehderiana Blackburnrůže
Spiraea x bumalda Burvénichtavolník nízký
Symphoricarpos albus Laevigatus' (Fern) Blakepámelník bílý
Syringa x chinensis Wildšeřík čínský
Hieke, 1985


Park na mapě stabilního katastru z roku 1841


Park na mapě vojenského mapování z 80. let 19. století


Park na mapě katastru z roku 1904


Hudeček: Hlušická alej
  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.