Rybníky - historie  

Rybníky v okolí Hlušic (historie)
(Šmelhaus - vědecká práce zemědělského muzea "Vývoj rybničního hospodaření na Bydžovsku")

- popisy panství Žiželického z let 1299 a 1374 - není v nich zmínka o rybnících, lze tedy předpokládat, že na území vesnic zmiňovaných ve výčtu nebyly ještě žádné rybníky.
- rybniční soustavy vznikly především v 15. stol. - jednak jako kompenzační opatření proti rozsáhlému mýcení lesních porostů na hřebenech Krkonoš a Jizerských hor, které měly za následek rozsáhlé povodně v níže položených oblastech (dle doložených zápisů se první povodně objevily až ve 14. stol.), jednak v místech, kde zaniklo původní osídlení a na místo ladem ležící půdy byla založena rybniční soustava.

Kolem roku 1520 se na ohbí Cidliny vytvořila rozsáhlá država mocných pánů z Pernštejna. Vilém z Pernštejna koupil (od Vartemberků - Hašek Z.) roku 1516 Hlušice, Hlušičky a Janovice se 17 rybníky! - "Hlušeckým velkým, Prostředním, Svrchním pod Malými Hlušci, Domorátovským spodním, rybníčkem nad ním, rybníčkem Runtovským, rybníčkem který slove Na mokré obci, rybníčkem Vonšovským, Janovským spodním, Janovským prostředním, Vinarským svrchním, rybníčkem ve vsi Vinařích a rybníčkem Pod hájem".

Tereziánský katastr z roku 1757 uvádí mimo jiné i: - kraj Bydžovský - pořadové číslo 291 - Hlušice statek 334 - Vinary statek - u obou statků jsou jmenovitě uvedeny rybníky:
Hlušice + Janovice a Stará Skřeněř - Zdenkovský, Kuželák, Habuška, Nový oborní, Dolení, Rohlík, Vokřín, Mednice, Hoření, Zbudilovský, Domorátský, Prostřední domorátský, Klobouček, Skřivánek, Humenní, Prostřední, Kamenec, Rudovec, Šibeniční, Starobažantní - celkem 20
Vinary - Do Navrátilska, Na Žežulku, Vohradský, Vokareč, Za kamenýma vraty - 5
Závěr: Porovnání současného stavu se stavem historickým - téměř veškeré vodní plochy byly zrušeny, vysušeny a převedeny do luk a posléze zorány. Tím došlo i k rušení doprovodné zeleně, takže tvářnost krajiny dostala úplně jiný charakter.
1786 na území ještě 15 rybníků

Agroprojekt Pardubice, Jana Palacha 1552
Lokální územní systém ekologické stability
ing. Trávníček březen 1994


Rybníky podle Müllerovy mapy, zachyceny pouze větší rybníky, rok 1720

Hliňák
  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.