Sochy a pomníky

  Sousoší Panny Marie a sv. Barbory
Barokní sousoší z roku 1706.
Stojí na severní straně obecního úřadu. Sochy P. Marie s děťátkem a sv. Barbory stojí k sobě zády na společném soklu (tzv. dvojitá socha).

 

 
Socha sv. Jana Nepomuckého


barokní, z 1. pol.18. stol.
Stojí u kostela vedle dřevěné zvonice. Byla sem přenesena r. 1789 od vstupní brány zámku (její protějšek tvořila socha sv. Vavřince).

Pískovcová socha v životní velikosti stojí na žulovém profilovaném podstavci s konvexně prohnutými stěnami, profilovanou římsou a soklem (profilace je velmi jednoduchá, robustní, vynucená materiálem). Na jeho čelní stěně v kartuši znak Valdštejnů (?) s korunou v klenotu. Na bočních stěnách je stylizovaný robustní rostlinný střapec. Tento podstavec je umístěn na vysokém čtyřbokém hranolu vyzděným z pískovcových kvádrů, před nějž je postaven jeden kamenný stupeň jako klekátko.
Socha znázorňuje světce stojícího, v kanovnickém rouchu s biretem, krucifixem a ratolestí v rukou.
Rozměry: půdorys soklu 83x80cm, výška 75cm. Podstavec v základně 90x90cm, v nejužším místě 48cm, výška asi 75cm. Výška sochy asi 165cm.
Z evidenčního listu nemovité kulturní památky, Svobodová, Pam. ústav Pardubice 1993

 

 
Sousoší sv. Jana Nepomuckého a
sv. Františka de Paula


barokní, letopočet 1730
Stojí na křižovatce u autobusové zastávky Hlušice.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka de Paula nese letopočet 1730 a znak tehdejšího majitele panství Františka Michaela Martinice (kotvu a hvězdu).

Na zadní straně sousoší je nápis s českým chronogramem 1730.

 

 
Socha sv. Jana Nepomuckého (Hlušičky)


Socha v Hlušičkách na návsi, klasicistní, kolem roku 1820

 

 
Socha sv. Vavřince


Za bažantnicí při ohybu cesty k Janovicím stála pískovcová socha sv. Vavřince, kdysi rovněž zdobící vjezd starého zámku (tvořila protějšek plastice sv. Jana Nepomuckého od kostela).

 

 
Socha archanděla Michaela


Na rozcestí silnice Nový Bydžov-Dymokury a Sekeřice-Žantov stála baroková socha archanděla Michaela z roku 1732. Roztříštila se při velkém povětří v r. 1919.

 

 
Pískovcový kříž


Křížek (pískovcový sloup zakončený ozdobnou hlavicí a křížem) poblíž pomníku padlých z Hlušiček pochází z roku 1766.

 

 
Křížek


Litinový kříž na pískovcovém soklu na křižovatce u školy.
Pomníky:
< Hlušice
< Hlušičky  © Robert Barčík, 2004
  Optimální rozlišení 1280 x 1024 px.